PS MRS Jimramov

HISTORIE PS MRS v Jimramově

box Psal se rok 1948 a tak i v rybářství hrstka obětavců, kteří propadli kouzlu vody a ryb získává nové příznivce Petrova cechu, a tak vzniká v Jimramově ke konci roku 1948 Lidový rybářský spolek. První zpráva dokládá, že se sešli zakládající členové František Zobač, Pavel Krnáč, Josef Veselý, Bohuslav Pohořelý, Macháček Zdeněk, atd. Cílem setkání bylo založení Rybářského spolku. Bohužel se z těchto prvních začátků nedochovaly žádné přesnější zprávy ani žádný přesnější seznam těch, kteří stáli u zrodu organizace. Další rok trvá formování spolku a přibývají další členové. Začátky to byli jistě nelehké a to co nám dnes připadá jako samozřejmost, bylo tehdy jenom snem. Elektrický agregát nebyl a tak třeba hospodaření na potocích, tak jak je známe nyní, nebylo vůbec prováděno, rybníky spolek neměl, a tak celá činnost byla věnována hlavně hospodaření na řece, kde bylo ještě tolik ryb, že nebyl důvod ani potřeba nějakého většího doplňování obsádky tak jak je tomu dnes. Tehdejší revír zahrnoval část řeky Svratky, Fryšávky a potoky vtékající do této části řeky. Tento revír byl bohatě zarybněn velkým množstvím ryb, hlavně ostroretkou, jelcem, mníkem, parmou, ale také pstruhem obecným a velkým množstvím ostatní bílé ryby. Počet členů spolku nepřesahoval 35 členů, kteří byli oprávněni na revíru lovit, a tak ryb ani nikterak neubývalo. Uplynulo však několik let a situace se začala měnit. Původní název „Lidový rybářský spolek v Jimramově" se mění na sdružení „Vysočina“, později na místní organizaci „Českého rybářského svazu“ a zatím naposledy na místní organizaci „Moravského rybářského svazu“. Jak historický vývoj ukazuje, není však název nijak podstatný. Rybářů přibývalo a tím vznikala i potřeba zarybňování revíru. Jsou získány rybníky pro odchov kapra, potoky jsou vyhlášeny jako chovné a tím začíná vlastní hospodaření. Rozhodující je práce co nejširšího kolektivu obětavých členů, schopných a rozhodných představitelů organizace. Revír Svratka 12 patří svou krajinou k jedněm z nejhezčích a také nejnavštěvovanějších míst celého území Svratecké hornatiny, která byla v roce 1995 Okresním úřadem ve Žďáře nad Sázavou vyhlášena přírodním parkem. Řeka Svratka tvoří osu celé oblasti. Pramení v CHKO Žďárské vrchy pod Křivým javorem ve výšce 760 m n. m. Svratka protéká našimi městečky a obcemi, sbírá potoky, říčky a v Dalečíně má průtok 3,15 m3s a vlévá se do Vírské přehradní nádrže, jejíž obsah je 56,3 mil. m3. Svratka se svými přítoky, krásná květena, historické památky, to vše je oblast, ve které se rybářská činnost odehrává a získává v dnešní uspěchané době stále víc příznivců

Logo

Odkazy

KAM DÁL